Гидроклапаны — типы, устройство, схема, принцип действия и виды.

Гідроклапан це гідроапарат, в якому прохідний перетин (положення запірно-регулюючого елемента) змінюється від впливу потоку робочої рідини.
За характером впливу потоку робочої рідини на запірно-регулюючий елемент клапана розрізняють гідроклапани тиску прямої і непрямої дії.
У гидроклапане тиску прямої дії прохідний перетин змінюється в результаті безпосереднього впливу контрольованого потоку робочої рідини на запірно-регулюючий елемент клапана.
Гідроклапани тиску непрямої дії являють собою сукупність, як правило, двох клапанів: основного і допоміжного, причому величина відкриття робочого прохідного перерізу основного клапана змінюється в результаті дії потоку робочої рідини на запірно-регулюючий елемент допоміжного клапана.
Існують як регулюючі, так і напрямні гідроклапани.
До регулюючим гидроклапанам відносяться напірні редукційні.
Напірними називаються гідроклапани, що обмежують тиск в подводимом до них потоці робочої рідини. До них належать запобіжний і переливний гідроклапани.
Запобіжним називається напірний гідроклапан, оберігає гідропривід від тиску, що перевищує допустимий.
Запобіжні гідроклапани використовуються у всіх об’ємних гідроприводах і встановлюються або в безпосередній близькості біля насоса, або в тих місцях гідросистеми, де можливе виникнення небезпечних за величиною тисків. Режим роботи клапана — епізодичний.
Основною вимогою, що пред’являються до запобіжному гидроклапану, є надійність спрацьовування. З конструктивної точки зору ця вимога означає, що в запобіжному гидроклапане необхідно виключити ймовірність заклинювання його запірно-регулюючого елемента, тому Запобіжний гідроклапан найпростішої конструкції має кульковий або (для малих витрат), або конусний запірно-регулюючий елемент.
Переливним називається напірний гідроклапан, призначений для підтримки заданого тиску на вході в клапан за рахунок безперервного зливу частини потоку робочої рідини. З цього визначення випливає, що переливні клапани працюють постійно в нестале режимі.
Редукційний гідроклапан — це гідроклапан тиску, призначений для підтримки в який відводиться потоці заданого рівня тиску. На відміну від напірних клапанів редукційний клапан відкритий нормально тобто при вимкненій гідросистемі запірно-регулюючий елемент клапана повністю відкривається пружиною.
Напрямні гідроклапани. З усього різноманіття направляючих гідроклапанів найбільше поширення одержали зворотні гідроклапани і гідрозамки.
Зворотним називається направляючий гідроклапан, призначений для пропускання рідини тільки в одному напрямку. Зворотний клапан повинен забезпечувати мінімальний опір руху рідини в дозволеному напрямку і герметичність у зворотному напрямку.
Різновидом зворотного клапана є керований зворотній клапан, або гідрозамок, — направляючий гідроклапан, призначений для пропускання потоку рідини в одному напрямку при відсутності керуючого впливу і в обох напрямках при його наявності. Крім односторонніх, використовуються також двосторонні гідрозамки.
Крім розглянутих регулюючих клапанів, в об’ємних гідросистемах застосовуються клапани перепаду тиску (підтримують постійний перепад тиску на клапані), клапани співвідношення тисків та ін.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *