Гидроаппараты — элементы управления объёмными гидравлическими приводами: типы, виды, классификация, устройство.

Гидроаппаратами називаються пристрої, призначені для зміни або підтримання заданих параметрів потоку робочої рідини (тиску, витрати, напряму руху). За характером виконання своїх функцій всі гідроапаратів поділяються на регулюючі і напрямні. Є важливими елементами сучасних гідравлічних систем.
Регулюючий — це гідроапарат, в якому зміну відповідного параметра потоку робочої рідини відбувається шляхом часткового відкриття або перекриття прохідного перерізу в ньому.
Напрямний — це гідроапарат, який змінює напрям потоку робочої рідини шляхом повного відкриття або повного перекриття прохідного перерізу в ньому.
Під прохідним перетином гідроапарата розуміється переріз потоку, площа якого визначає витрату робочої рідини, що проходить через гідроапарат.
Основним елементом гидроаппаратов є запірно-регулюючий елемент — деталь (або група деталей), при переміщенні якої частково або повністю перекривається прохідний перетин гідроапарата. По конструкції запірно-регулюючого елемента гідроапаратів поділяються на:
золотникові, який запірно-регулюючим елементом є циліндричний (рис. 1, а) або плоский (рис. 1, б) золотник; кранові, в яких запірно-регулюючим елементом є плоский (рис. 1, в), циліндричний (рис. 1, г), конічний (рис. 1, д) або сферичний (рис. 1, е) кран;
клапанні, в яких запірно-регулюючим елементом є кульковий (рис. 1, ж), конусний (рис. 1, з), голчастий (рис. 1, і) або плоский (рис. 1, к) клапан.Гидроаппарат

Гідроапаратів бувають регульовані і настроюються.
Регульований — це гідроапарат, характеристики якого (прохідний перетин, поджатие пружини і ін) можуть бути змінені за сигналом ззовні під час роботи гідросистеми.
Настроюваний — це гідроапарат, характеристики якого можуть бути змінені тільки в умовах непрацюючої гідросистеми. Для цього, як правило, потрібне розбирання гідроапарата.

На принципових і полуконструктивных схемах гидроаппаратов (ГОСТ 24242 — 80) їх приєднувальні отвори позначають буквами латинського алфавіту: Р — отвір для підведення робочої рідини під тиском; А і В — отвори для приєднання до інших гідравлічних пристроїв; Т — отвір для відведення робочої рідини в бак; Х і Y— отвори для потоків управління; L — отвір для дренажного відводу рідини.
До основних параметрів гидроаппаратов відносяться:
умовний прохід Dy — це діаметр такого умовного отвори, площа якого дорівнює максимальному значенню площі прохідного перерізу гідроапарата;
номінальний тиск Рном — це найбільший тиск робочої рідини в подводимом потоці, при якому гідроапарат повинен працювати протягом встановленого ресурсу (терміну служби) із збереженням своїх параметрів у межах установлених норм;
номінальний витрата Qном — це витрата рідини з певною в’язкістю, що проходить через гідроапарат, при якому він виконує своє призначення із збереженням параметрів у межах установлених норм;
Характеристика гідроапарата — це залежність (зазвичай графічна), що визначає роботу гідроапарата.

Вибір конкретного гідроапарата для гідросистеми роблять за розмірами умовного проходу Dy, перевіряючи при цьому відповідність розрахункових значень максимального робочого витрати рідини через гідроапарат та максимального робочого тиску паспортними даними гідроапарата. Всі гідроапаратів, що використовуються в об’ємних гідроприводах, можна розділити на три основних класу: гідравлічні дроселі (гідродроселі), гідравлічні клапани (гідроклапани) і гідравлічні розподільники (гідророзподільники).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *